Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Poniżej do pobrania terminy zaliczeń (oddania Dzienników Praktyk) dla Studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na WIET


WKW WIET informuje o składzie osobowym Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na kadencję 2016-2020
Plik do pobrania
WKW WIET, informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 r. odbyły się wybory do Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.
Wyniki do pobrania

Przypominamy o przedłużonych terminach na zgłoszenia w ramach programu ERASMUS+