Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA WIET

informuje, że wybory do

Rady Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
na kadencję 2016-2020

odbędą się w dniu 07.06.2016 r. (wtorek)

o godz. 11.00 w sali 213

WKW WIET przypomina, iż w głosowaniu uczestniczą członkowie
Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020

SCORE - Scoreboard of Competitiveness of European Transport Manufacturing Industry to tytuł projektu z programu Horyzont 2020, który został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Europejską. Jednym z partnerów projektu jest Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii.

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIET
informuje, że w wyniku wyborów w dniu 24.05.2016 r.
na stanowiska Prodziekanów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
na kadencję 2016-2020, zostali wybrani:

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Izabela Kotowska prof. AM

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
dr inż. Tomasz Dudek

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
dr inż. Krystian Pietrzak

Gratulujemy Prodziekanom Elektom i życzymy sukcesów w osiąganiu założonych celów.

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIET informuje, iż Dziekan-Elekt, dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM zgłosił kandydatury na stanowiska Prodziekanów WIET na kadencję 2016-2020.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA WIET

informuje, że wybory

PRODZIEKANÓW
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
na kadencję 2016-2020

odbędą się w dniu 24.05.2016 r. (wtorek)

o godz. 11.00 w sali 213

WKW WIET przypomina, iż w głosowaniu uczestniczą członkowie
Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020