Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Informuję, że pracownik naszego Instytutu Ryszard Buczkowski, postanowieniem Prezydenta RP z dn. 2 grudnia 2016r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych (dyscyplina mechanika). Jednostką wnioskującą był Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Nominację wręczono dn. 11 stycznia 2017r.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, o ROZPOCZĘCIU II NABORU
8 marca w Sali Senatu AM w godz. 9.30-11.30 odbędzie się szkolenie z ochrony i zarządzania własnością intelektualną.
W dniach 29 stycznia 4 luty 2017 odbyło się w Londynie 4 posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich prof. Janusz Uriasz.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, o ROZPOCZĘCIU NABORU