Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Rada Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT w Szczecinie wybrała nowy Zarząd
„Wariacje chemiczne” oraz „Wariacje towaroznawcze” – to tytuły zajęć, jakie zorganizowane zostały na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu specjalnie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 61 w Szczecinie.
Praktyki lądowe w ROHLIG SUUS Logistics S.A...
Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 ze Stargardu przez cały dzień zwiedzali Akademię Morską w Szczecinie. Odwiedzili wszystkie wydziały oraz statek.