Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Centrum Transferu Technologii Morskich, które odbędzie się 16 maja w godz. 10.00-12.00 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

informuje, że wybory

DZIEKANA

Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
na kadencję 2016-2020

odbędą się w dniu 10.05.2016 r. (wtorek)
o godz. 11.00 w sali 213

WKW WIET przypomina, iż w głosowaniu uczestniczą
członkowie Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020

W 2015 roku zespół badawczo-naukowy pracowników Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego opracował dla firmy Kongsberg Maritime AS aplikację e-learningową systemów K-Bridge i K-Nav ECDIS. Informacja na ten temat została szeroko rozpropagowana w środowisku nawigacyjnym poprzez popularne czasopismo i witrynę internetową Marine Electronics.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Centrum Transferu Technologii Morskich, które odbędzie się 27 kwietnia w godz. 10.00-12.00 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie.
Prof. Andy Hopper jest dyrektorem Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Cambridge (The Computer Laboratory, University of Cambridge), a także znakomitym naukowcem polskiego pochodzenia urodzonym w Warszawie.