Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Ogólnopolskie seminarium naukowe
W dniu 11.01.2012 odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące programu Patronage 2012.
BLStream organizuje już V Edycję programu Patronage, kierowanego do studentów szczecińskich uczelnie. W tym roku również dla studentów Akademii Morskiej.
W dniu 18 listopada 2011 r. odbyła się V Konferencja Naukowo – Techniczna pt.: „PROBLEMY KOMUNIKACYJNE MIASTA SZCZECINA”
W dniach 21 – 22 listopada 2011 r. w Urzędzie Morskim w Szczecinie odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt.: „Spatial planning in maritime and coastal areas” (Planowanie przestrzenne na obszarach morskich i przybrzeżnych), w którym brali udział pracownicy Zakładu Organizacji i Zarządzania: prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa oraz mgr inż. Ewa Hącia.