Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 15 – 17 września 2010 w Katedrze Nauk o Jakości Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej odbyła się V KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy".
W dniach 15 i 16 września 2010 r. w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do działania. Polska polityka spójności w kontekście terytorializacji Morza Bałtyckiego”, pod patronatem Ministra Infrastruktury.
Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn I Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania: Jakość-Środowisko-Bezpieczeństwo-Technologia.
W dniach 21 – 24 września 2010 r. w Białowieży odbyła się cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport XXI wieku”, w której brała udział prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa, kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania.
W dniach 13 i 14 września 2010 r. w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. „Modele zarządzania portami morskimi w Polsce i Europie” pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Morskich.