Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 11-15 września 2017r. w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 4 sesja Podkomitetu ds. Przewozu Ładunków i Kontenerów.
W związku z powstaniem oszczędności w projekcie CZAS NA STAŻ Akademia Morska w Szczecinie wystąpiła o zgodę do NCBiR na przedłużenie części staży do czterech miesięcy.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzi nabór na studia niestacjonarne.
Miło nam poinformować, że Akademia Morska podpisała z firmą Swiss Cert sp. z o.o. umowę o Strategicznej Współpracy Partnerskiej.