Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W skład Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu wchodzą dwa Instytuty oraz dziewięć Zakładów, a także Pracownia Zastosowań Teleinformatyki w Transporcie
Strukturę Wydziału uwidoczniono na schemacie:

Dziekan Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu 

 

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

 

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
 

 

Instytut Zarządzania Transportem (IZT)

 

  • Zakład Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  • Zakład Logistyki
  • Zakład Systemów Transportowych
  • Zakład metod Matematycznych

Instytut Inżynierii Transportu 
(IIT)

 

  • Zakład Podstaw Techniki
  • Zakład Inżynierii Produkcji
  • Zakład Ochrony Środowiska
  • Zakład Techniki i Technologii Transportu
  • Zakład Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
  • Pracownia Informatyki Stosowanej