Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

„System transportowy regionu zachodniopomorskiego. Kierunki rozwoju"
Od stycznia 2011 roku odwiedzamy szkoły średnie Województwa Zachodniopomorskiego. Naszym celem jest przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej Akademii Morskiej.
Trwają negocjacje dotyczące ostatecznego zatwierdzenia budżetu projektu C-LIEGE (ang. Clean Last mile transport and logistics management for smart and Efficient local Governments in Europe), który będzie realizowany w ramach programu Intelligent Energy – Europe 2010 (CIP-IEE 2010).