Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Miło nam zakomunikować, że:

w dniu 31 stycznia 2017 roku

Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

podjęła uchwałę o nadaniu

dr inż. Jarosławowi Chmielowi

stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie: nauki techniczne
w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

Gratulujemy!