Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Poniżej znajdują się listy rankingowe studentów I stopnia studiów inżynierskich oraz studentów II stopnia studiów magisterskich zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają informacje mailową z instrukcją.  Przypominamy iż rekrutacja dla studentów II stopnia studiów magisterskich nie została zakończona, ponownie zgłoszenia będzie można składać w okresie kwiecień-czerwiec 2017

Wszystkim serdecznie gratulujemy !


Logistyka I - lista rankingowa


Transport I -lista rankingowa


Transport II - lista rankingowa


ZIP I - lista rankingowa