Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Poniżej znajdują się listy rankingowe studentów I stopnia studiów inżynierskich.
Osoby zaproszone do drugiego etapu otrzymają mailem informacje o terminie rozmowy rekrutacyjnej.


Lista rankingowa - zakwalifikowani w I etapie

Lista rankingowa -zaproszeni do II etapu

Lista rezerwowa

 

Poniżej aktualna lista firm chętnych do przyjęcia stażystów.


Lista firm które zgłosiły zapotrzebowanie na stażystów