Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Partnerzy Enterprise Europe Network we współpracy z Morskim Klastrem Północnych Niemiec zapraszają do wzięcia udziału w misji podmiotów z branży morskiej MEERKONTAKTE do Kilonii 24 października br.

Ruszył dodatkowy nabór na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Terminy zaliczeń praktyk na WIET dla studentów s. stacjonarnych i niestacjonarnych w r.a. 2018/2019

W ramach wymiany międzynarodowej dla nauczycieli akademickich w ramach Programu ERASMUS+ wykłady z przedmiotu Portowe urządzenia techniczne poprowadziła dr inż. Małgorzata Szyszko z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademii Morskiej w Szczecinie.

Szkolenie zatytułowane jest: „Zarządzanie w Akademii Morskiej projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych”.