Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowego Kolegium Elektorów na WIET
Projekt stażowy skierowany jest do IV roku studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) Akademii Morskiej w Szczecinie
Wydziałowa Komisja WIET informuje o wyborach uzupełniających do WKE na WIET.
W dniach 20–22.11.2018 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu organizował kurs dla pracowników i operatorów marin.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).