Wydział Nawigacyjny

7. Międzynarodowy Kongres Morski pod patronatem MGMiŻŚ zgromadził w Szczecinie ponad 600 gości z kilkunastu krajów, w tym przedstawicieli największych firm i międzynarodowych instytucji z kilkunastu krajów, ministrów, parlamentarzystów, dyplomatów oraz przedstawicieli uczelni wyższych w tym Akademii Morskiej w Szczecinie.

Partnerzy Enterprise Europe Network we współpracy z Morskim Klastrem Północnych Niemiec zapraszają do wzięcia udziału w misji podmiotów z branży morskiej MEERKONTAKTE do Kilonii 24 października br.

Z żalem zawiadamiamy, że  w dniu 27.07.2019r. zmarł wieloletni wykładowca Akademii Morskiej w Szczecinie dr Kapitan Żeglugi Wielkiej Roch Kokot.
Kapitan wykładał na Wydziale Nawigacji w Instytucie Nawigacji Morskiej w latach 1964 – 2001. W swoich pracach naukowych zajmował się m.in. eksploatacją statków, rybołówstwem morskim.
Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w piątek 2 sierpnia, o godz. 10:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w Kaplicy Głównej.
Rodzinie i Bliskim składamy  wyrazy współczucia
Władze oraz pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie

W dniach 12-14.06.2019 r. w Gdyni odbyła się 13. International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2019.  Ta regularna konferencja jest organizowana przez Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego (poprzednio Akademii Morskiej) w Gdyni oraz The Nautical Institute (Wlk. Brytania). Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień, zasadniczo związany z transportem morskim i nawigacją morską. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z ponad 60 krajów całego świata.

W dniach 5. – 14.06. 2019 w Londynie odbyła się 101. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). W sesji uczestniczyli delegaci z państw członkowskich, obserwatorzy i konsultanci z organizacji międzypaństwowych oraz pozarządowych.