Wydział Nawigacyjny

W dniach 27. – 29.06. 2018 w Amsterdamie odbyło trzecie z kolei międzynarodowe Sympozjum technologii statków autonomicznych.

W dniach 16. – 25.05. 2018 w Londynie odbyła się 99. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

05.07 odbyło się trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Planu agospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich (PZP POM).

W dniach 25-26 czerwca 2018 roku w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i Hali Gdynia Arena odbyło się I Forum Wizja Rozwoju pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i wybranych ministrów, którzy również uczestniczyli w pracach Forum i mieli wystąpienia programowe. Forum zgromadziło przedstawicieli samorządów, administracji państwowej, biznesu, naukowców. Zorganizowano 17 bloków tematycznych i 96 paneli dyskusyjnych.
19.06 odbyło się pierwsze techniczne spotkanie projektu MAGS (Maritime Adaptive GNSS Concept) prowadzonego od 18.06 na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej na Wydziale Nawigacyjnym w partnerstwie z DLR (German Aerospace Center), SIRM UK Marine Ltd (SOCIETA' ITALIANA RADIO MARITTIMA S.P.A), University of Ljubljana (Słowenia).