Wydział Nawigacyjny

W dniach 3. – 7.12. 2018 w Londynie odbyła się 100. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Projekt stażowy skierowany jest do IV roku studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) Akademii Morskiej w Szczecinie

W dniach 3. i 4. grudnia 2018 r. Dziekan WN dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM oraz prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma wzięli udział w panelu konsultacyjnym EGNSS użytkowników morskich i śródlądowych dróg wodnych podczas europejskiego tygodnia przestrzeni kosmicznej w Marsylii we Francji.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W dniach 21-24.10.2018 uczestnicy projektu Nowe Horyzonty kształcący się na kierunku hydrografia, pod opieką mgr inż. Grzegorza Zaniewicza odbyli szkolenie dotyczące wykorzystania i obsługi oprogramowania Hypack. Szkolenie odbyło się w murach Politechniki Gdańskiej.