Wydział Nawigacyjny

Adresatem konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są indywidualni naukowcy i instytucje. 

Dnia 13.02.2019 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie transport Pani mgr inż. Lidii Bartczak nt.: „Modelowanie procesów operacyjnych dla potrzeb wdrażania systemu zarządzania transportem w morskim łańcuchu transportowym”.

Zapraszamy studentów Akademii Morskiej do udziału w Konkursie Fotograficznym Biura Karier pn. "Akademia Morska – morze przygód, wspomnień i historii".

W dniach 16.-25. stycznia 2019 r. odbyło się w Londynie szóste posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR) pod przewodnictwem Pana Ringo Lakemana z holenderskiego ministerstwa infrastruktury i zarządzania drogami wodnymi.