Wydział Nawigacyjny

PLAN
posiedzeń zwyczajnych
Rady Wydziału Nawigacyjnego
w roku akademickim 2017/2018
zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału dn. 27.09.2017 r.


Data

Temat

Referujący

1

2

3

27.09.2017

 1. Zatwierdzenie Planu Posiedzeń Rady Wydziału Nawigacyjnego na rok akademicki 2017/2018.
 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. kpt ż. w. Remigiusza Dzikowskiego
 3.  w dyscyplinie transport oraz powołanie promotora.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Durajczyka  w dyscyplinie transport oraz powołanie promotorów.
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Pauliny Hatłas
  w dyscyplinie transport oraz powołanie promotorów.
 6. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Wójcik
  w dyscyplinie transport oraz powołanie promotorów.
 7. Zatwierdzenie zmiany w programach kształcenia studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych: geodezja
  i kartografia oraz transport.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DN

DN ds. nauk.

18.10.2017

 1. Informacje o naborze na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DN
DN ds. ss
DN ds. sn

15.11.2017

 1. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Wydziału Nawigacyjnego na rok akademicki 2017/2018
 2. Analiza działalności dydaktycznej, wyników nauczania
  i osiąganych efektów kształcenia w roku akademickim 2016/2017.
 3. Analiza przebiegu praktyk i kandydatki.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DN
DN ds. ss
DN ds. sn

14.03.2018

 1. Analiza przeprowadzonych badań naukowych.
 2. Program rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.
 3. Działalność studenckich kół naukowych.
 4. System zarządzania jakością.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DN
DN ds. nauk.

18.04.2018

 1. Analiza możliwości poszerzenia oferty dydaktycznej Wydziału.
 2. Analiza semestru zimowego.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DN
DN ds. ss

16.05.2018

 1. Organizacja rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
 2. Organizacja egzaminów dyplomowych.
 3. Informacja na temat realizacji budżetu w 2017 roku.
 4. Zatwierdzenie planu budżetu na rok 2018.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DN
 DN ds. ss
DN ds. sn

13.06.2018

 1. Sprawozdanie z działalności Wydziału za rok akademicki  2017/2018.
 2. Organizacja roku akademickiego 2018/2019.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

DN
DN ds. ss

*  Przewiduje się posiedzenie Rady Wydziału Nawigacyjnego w styczniu 2018 r. lub lutym 2018r. –
w zależności od potrzeb. Tematyka posiedzeń będzie na bieżąco modyfikowana .