Wydział Nawigacyjny

Do 30.04.2018 zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w naborze  na wyjazdy na praktyki lądowe realizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 (czerwiec 2018-wrzesień 2019).

Dnia 28.03.2018 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie geodezja i kartografia, Pani mgr inż. Marty Włodarczyk-Sielickiej nt.:Metoda redukcji geodanych w aspekcie budowy mapy batymetrycznej akwenu”.

4 kwietnia br. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w programie im. Bekkera na wyjazdy do dowolnego ośrodka naukowego na świecie trwające od 3 miesięcy do 12.

Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z programu „PO RYBY na lata 2014-2020” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28, 11 kwietnia (środa) w godz.: 10:30-11:30.

W dniach  20 – 24 marca 2018 r. w Krakowie odbyła się 18 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Telematyka Systemów Transportowych” TST’18".