Wydział Nawigacyjny

05.07 odbyło się trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Planu agospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich (PZP POM).

W dniach 25-26 czerwca 2018 roku w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i Hali Gdynia Arena odbyło się I Forum Wizja Rozwoju pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i wybranych ministrów, którzy również uczestniczyli w pracach Forum i mieli wystąpienia programowe. Forum zgromadziło przedstawicieli samorządów, administracji państwowej, biznesu, naukowców. Zorganizowano 17 bloków tematycznych i 96 paneli dyskusyjnych.
19.06 odbyło się pierwsze techniczne spotkanie projektu MAGS (Maritime Adaptive GNSS Concept) prowadzonego od 18.06 na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej na Wydziale Nawigacyjnym w partnerstwie z DLR (German Aerospace Center), SIRM UK Marine Ltd (SOCIETA' ITALIANA RADIO MARITTIMA S.P.A), University of Ljubljana (Słowenia).

Obchody Światowego Dnia Morza w dniach 13-15 czerwca w Szczecinie były okazją do zaprezentowania potencjału Wydziału Nawigacyjnego i uczelni. Sekretarz Generalny IMO, Pan Kitack Lim z Korei Południowej w towarzystwie gospodarza Światowych Dni Morza, ministra Marka Gróbarczyka, został przyjęty 13.06 przez władze Akademii Morskiej w Szczecinie w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego oraz Europejskim Centrum Szkoleń LNG.

Dnia 13 czerwca 2018 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego w toku postępowania habilitacyjnego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport Pani dr inż. Dorocie Łozowickiej z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.