Wydział Nawigacyjny

W dniu 18.09.2011 dziewięciu studentów Akademii Morskiej w Szczecinie uczestniczyło w Warsztatach w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach działalności studenckich kół naukowych przez dr inż. Zbigniewa Szozdę, opiekuna koła naukowego METACENT. W ramach warsztatów studenci III roku specjalności TM, PHiON, MSI oraz ESO mieli okazję zapoznać się z działalnością IMO, jego strukturą, budżetem, procedurami, najważniejszymi bieżącymi zadaniami i innymi ciekawymi zagadnieniami prezentowanymi przez pracowników IMO.
W dniach 15-16.09.2001 w Hamburgu Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nawigacyjnego prof. Zbigniew Pietrzykowski i Dyrektor Instytutu Technologii Morskich dr inż. Janusz Uriasz uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem Niemieckiego Instytutu Nawigacji DGON. Celem spotkania było nawiązanie współpracy i omówienie możliwości organizacji wspólnej konferencji naukowej.
Ważniejsze informacje z Rady Wydziału Nawigacyjnego, która odbyła się w dniu 08.06.2011r. w sali Senatu Akademii Morskiej.
Pierwsza konferencja ICTIS - International Conference on Transportation Information and Safety odbyła się w Wuhan w Chińskiej prowincji Hubei - w dniach 29.06-02.07 2011.
Dnia 29 czerwca 2011 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport
mgr inż. kpt. ż.w. Adama Kowalskiego
nt.: „Model wspomagania decyzji manewru cumowania promów morskich”.