Wydział Nawigacyjny

W dniu 28 kwietnia br. w auli im. prof. Z. Łaskiego AM w Szczecinie odbył się piąty już Konkurs Geograficzno-Nautologiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorami są Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do Konkursu przystąpiło 54 uczestników, którzy reprezentowali szkoły ponadgimnazjalne województwa zachodniopomorskiego. W imieniu Władz Uczelni przybyłych powitał prodziekan Wydziału Nawigacyjnego Jacek Frydecki.
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ
W SZCZECINIE
zawiadamiają
o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Marcina Przywartego
 
nt.:Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego
na akwenach otwartych”
W dniu 21.03 i 22.03 nasi pracownicy dr inż. Andrzej Bąk oraz dr inż. Maciej Gucma uczestniczyli w dwóch  bardzo udanych imprezach branżowych w stolicy. Pierwszymi odwiedzonymi targami były targi pracy dla studentów zorganizowane na Politechnice Warszawskiej. Jako jedna z większych imprez tego typu zorganizowana dla studentów w stołecznych uczelniach przyciągały głównie wielką różnorodnością ofert pracy oraz zróżnicowaniem branżowym. Bardzo wysoki poziom organizacji oraz duża liczba wystawców były gwarantem sukcesu. 22.03 odbyły się targi Automaticon największa impreza dla automatyków, robotyków oraz wszelkich branży pokrewnych.
Akademia Morska w Szczecinie planuje przygotowanie projektu współfinansowanego ze środków UE, w ramach którego Uczelnia miałaby pozyskać fundusze na szkolenia oraz jednorazowe dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
W dniu 17.02.2012r. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowopowołanej Rady Technicznej PRS XV kadencji na lata 2012-2016. Nominacje na członków Rady otrzymali z rąk prezesa zarządu PRS dr inż. Jana Jankowskiego pracownicy Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. i dr inż. Zbigniew Szozda.