Wydział Nawigacyjny

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ
W SZCZECINIE zawiadamiają o PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Roberta Władysława Bauera

Rada Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 7 maja 2013 roku w wyniku pozytywnego przyjęcia kolokwium habilitacyjnego nadała dr inż. Januszowi Uriaszowi stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

W dniu 27 kwietnia (sobota) w auli im. prof. Z. Łaskiego odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno-Nautologicznego, którego organizatorem od sześciu już lat jest Akademia Morska w Szczecinie. Do konkursu przystąpiło 58 zawodników reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z Chojny, Choszczna, Goleniowa, Gryfic, Kołobrzegu, Łobza, Pyrzyc, Stargardu Szczecińskiego, Świdwina, Świnoujścia i Szczecina. W imieniu organizatora – Akademii Morskiej w Szczecinie przybyłych uczestników Konkursu oraz towarzyszących im opiekunów przedmiotu powitał Prodziekan Wydziału Nawigacyjnego ds. Studiów Niestacjonarnych kpt.ż.w., kpt.ż.ś. mgr inż. Jacek Frydecki.

W dniach 22-23 kwietnia w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja miała miejsce VIII Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji.