Wydział Nawigacyjny

Akademia Morska w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprosiła młodzież ponadgimnazjalną do udziału w XII Konkursie Geograficzno-Nautologicznym.

CTTM zaprasza pracowników AM na kolejne szkolenie dotyczące tworzenia innowacji pt. Bionika, biomimetyka, biomimikra – wynalazczość inspirowana naturą, które odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) w godz.: 09:00-14:00 w Sali Senatu.

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla przedsiębiorstw z Zachodniopomorskiego na tzw. „małe bony na innowacje”  współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, poddziałanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R.

Adresatem konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są indywidualni naukowcy i instytucje. 

Dnia 13.02.2019 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie transport Pani mgr inż. Lidii Bartczak nt.: „Modelowanie procesów operacyjnych dla potrzeb wdrażania systemu zarządzania transportem w morskim łańcuchu transportowym”.