Wydział Nawigacyjny

W dniu 16 marca 2017 roku w Instytucie Nawigacji Morskiej odbyło się wręczenie ceryfikatów ukończenia kursu AutoCAD-advanced. Szkolenie obejmowało sześćdziesiąt godzin zajęć praktycznych z dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Szkolenie prowadził wykładowca - instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa (CadSoft) a zorganizował je i koordynował Instytut Nawigacji Morskiej.
W dniach 6-10 marca 2017 r. odbyło się w Londynie czwarte posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM.
W dniach 2 i 3 marca 2017 roku w hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbyło się drugie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Konwentu Dziekanów Wydziałów mających uprawnienia doktoryzowania w dyscyplinie geodezji i kartografii. 
8 marca w Sali Senatu AM w godz. 9.30-11.30 odbędzie się szkolenie z ochrony i zarządzania własnością intelektualną.
W dniach 29 stycznia 4 luty 2017 odbyło się w Londynie 4 posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich prof. Janusz Uriasz.