Wydział Nawigacyjny

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY, KATEDRA GEOINFORMATYKI zaprasza na WYKŁAD, który odbędzie się dnia 22 grudnia 2011 roku o godzinie 09:30 w sali Senatu. Tematyka wykładu: Inżynieria satelitarna – wyzwania dla Polski. Wykład zostanie wygłoszony przez Pana dr inż. Włodzimierza Lewandowskiego z Międzynarodowego Biura Miar (Francja).