Wydział Nawigacyjny

Między 23 a 26 września 2019 r. odbyła się 6. Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego „POTOR-6”, zorganizowana przez Szczecińską Grupę Kosmologiczną, działającą przy Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczestnikami konferencji byli wybitni fizycy, zajmujący się teorią grawitacji Einsteina jej współczesnymi rozszerzeniami i zastosowaniami w astrofizyce oraz kosmologii. Teoria jest bowiem wykorzystywana współcześnie także w praktyce, np. w systemie GPS, a prace nad jej zastosowaniem w nowych obszarach stanowią treść badań najwybitniejszych naukowców.

Podczas wystąpień poruszane zostały także takie zagadnienia jak fale grawitacyjne, początki wszechświata, ciemna materia, kwantowa grawitacja czy teoria superstrun.

W panelach konferencyjnych i dyskusyjnych wzięli udział wybitni naukowcy z całego świata.

Dodatkową atrakcją podczas konferencji „POTOR-6” był udział w pokazie w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego AM. Naukowcy poznali możliwości symulatorów i sprawdzili się podczas wykonywania zadań nawigacyjnych.

Wśród nich m.in. prof. Tsvi Piran z The Hebrew University of Jerusalem z imponującą liczbą 40.000 cytowań na koncie oraz indeksem Hirscha h=96. Co ciekawe, w szkole profesor był uczniem prof. Leopolda Infelda (współpracownika Alberta Einsteina). Ponadto prof. Hermann Nicolai – od 1997 roku dyrektor Max Planck Institute for Gravitational Physics ( Albert Einstein Institute ) w Potsdam-Golm, Prof. Masaru Shibata – obecnie także jeden z dyrektorów Albert Einstein Institute w Golm, czy też prezes Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego prof. Edward Malec.