Wydział Nawigacyjny

25.09 odbyło się ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Nawigacyjnego, której kadencja zakończy się zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym nauce” i statutem Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 30.09.2019 r.

Większość jej kompetencji przejmie powołana przez JM Rektora Rada dyscypliny naukowej inżynierii lądowej i transportu. Podczas obrad zatwierdzono recenzentów i komisje egzaminacyjne w trzech przewodach doktorskich oraz omówiono kwestie nowej struktury Wydziału od 01.10.2019 r.

Dziekan dr hab. inż. Paweł Zalewski przedstawił wyzwania na przyszłość oraz najważniejsze zapisy wprowadzanego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak, gość honorowy Rady Wydziału, pierwszy dziekan Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej, a później prorektor ds. studenckich, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarka morską oraz w czterech kadencjach Rektor WSM, przypomniał 50.-letnią historię Rady Wydziału.

Głos z podziękowaniami za pracę w Radzie ostatniej kadencji zabrali Prodziekan ds. studentów dr inż. Z. Szozda oraz dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. nadzw. AM.

Po zakończeniu obrad wykonano pamiątkowe zdjęcie obecnych członków Rady Wydziału i zaproszonych gości.