Wydział Nawigacyjny

Z żalem zawiadamiamy, że  w dniu 27.07.2019r. zmarł wieloletni wykładowca Akademii Morskiej w Szczecinie dr Kapitan Żeglugi Wielkiej Roch Kokot.
Kapitan wykładał na Wydziale Nawigacji w Instytucie Nawigacji Morskiej w latach 1964 – 2001. W swoich pracach naukowych zajmował się m.in. eksploatacją statków, rybołówstwem morskim.
Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w piątek 2 sierpnia, o godz. 10:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w Kaplicy Głównej.
Rodzinie i Bliskim składamy  wyrazy współczucia
Władze oraz pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie