Wydział Nawigacyjny

Akademia Morska w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprosiła młodzież ponadgimnazjalną do udziału w XII Konkursie Geograficzno-Nautologicznym.

Jednoetapowy Konkurs Geograficzno-Nautologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbył się 06 kwietnia 2019 r. w Auli im. prof. Łaskiego, a dotyczył wiedzy z zakresu rozszerzonych programów nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych oraz podstawowych zagadnień z nawigacji. Do konkursu zgłoszono 50 uczestników. Ich zadaniem było rozwiązanie testu, składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru, na co mogli przeznaczyć maksymalnie 90 minut.

Komisja konkursowa w składzie:
  • kpt.ż.w. mgr inż. Remigiusz Dzikowski – przewodniczący
  • dr Piotr Medyna – v-ce przewodniczący
  • mgr inż. of. wacht. Anna Anczykowska
  • mgr inż. of. wacht. Ewelina Chłopińska
  • mgr inż. of. wacht. Paulina Rekowska
  • mgr inż. Beata Guziewicz-Fajdek
oceniła prace. Komisja przyznała 3 tytułów laureata oraz dwa wyróżnienia. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a wręczenie nagród odbędzie się
w czerwcu w siedzibie ZCDN.