Wydział Nawigacyjny

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla przedsiębiorstw z Zachodniopomorskiego na tzw. „małe bony na innowacje”  współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, poddziałanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R.

W konkursie uruchomiono pulę ponad 7,6 mln zł i zwiększono limit pojedyńczego bonu ze 100 tys. zł na 200 tys zł. Jest to dofinansowanie zakupu od jednostki naukowej lub jej spółki celowej usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie,
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Nabór potrwa do końca 2019 r. i jest prowadzony w rundach:

I runda: od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.:
II runda: od dnia 2 lipca 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
III runda: od dnia 3 września 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r
IV runda: IV runda: od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone:

I runda – październik 2019 r.
II runda – grudzień 2019 r.
III runda – luty 2020 r.
IV runda – kwiecień 2020 r.

Konkurs dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Ogłoszenie konkursowe >>>