Wydział Nawigacyjny

Dnia 13.02.2019 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie transport Pani mgr inż. Lidii Bartczak nt.: „Modelowanie procesów operacyjnych dla potrzeb wdrażania systemu zarządzania transportem w morskim łańcuchu transportowym”.

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. AM, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie.

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;
dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG, Wydział Nawigacyjny, Uniwersytet Morski w Gdyni.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Rada Wydziału Nawigacyjnego nadała Pani mgr inż. Lidii Bartczak stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie transport. Gratulujemy Pani Doktor i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.