Wydział Nawigacyjny

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Skierowany jest do IV roku studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) Akademii Morskiej w Szczecinie, na kierunkach:

  • Transport (TR) - zarówno na WN jak i WIET
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP)
  • Logistyka (LOG)
  • Geodezja i Kartografia (GIK)

Umowy trójstronne o staż zostaną podpisane przed obronami prac dyplomowych, natomiast 4- miesięczne, płatne staże rozpoczną się w marcu, kwietniu lub maju 2019 r.

W celu ubiegania się o staż, w II edycji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go do 7 grudnia 2018 r. osobiście:

  • w biurze projektu przy ulicy Henryka Pobożnego 11, pok. 15B,
  • w Biurze Karier przy ulicy Wały Chrobrego 1-2, pok. 34,
  • w sekretariacie Prorektora ds. Nauczania przy ulicy Wały Chrobrego 1-2, pok. 107,

lub pocztą (decyduje data wpływu do Uczelni) na adres biura projektu:

Akademia Morska w Szczecinie
Biuro projektu CZAS na STAŻ II
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Osoby zainteresowane udziałem w stażu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, w którym podano wszystkie szczegółowe informacje o kryteriach naboru do projektu.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.am.szczecin.pl/cns2