Wydział Nawigacyjny

W dniach  20 – 24 marca 2018 r. w Krakowie odbyła się 18 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Telematyka Systemów Transportowych” TST’18".

Konferencja TST organizowana jest cyklicznie przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu przy partnerstwie Miasta Krakowa oraz pod patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Tematy konferencji związane były z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie i dotyczyły problematyki:

  • strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu,
  • ekonomia i polityka transportowa,
  • inteligentne systemy transportowe i ich architektura,
  • systemy sterowania i zarządzania w transporcie,
  • usługi telematyczne,
  • wyposażenie pojazdów w środki telematyki,
  • bezpieczeństwo systemów telematyki transportu.

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną w kopalni soli w Wieliczce w sali komora Drozdowice IV.
Konferencja odbywała się w czterech sesjach tematycznych: drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej.
W sesji morskiej pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: Dziekan Wydziału dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. nadzw. AM i dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw AM  przedstawili dwa referaty:

  1. Zbigniew Pietrzykowski, Rafał Malujda, Autonomous ship - responsibility issues.
  2. Paweł Zalewski,  Fidelity of GNSS in Marine Simulators from the telematics’ perspective.

Konferencja dała możliwość, zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu telematyki, systemów informacyjnych oraz systemów zarządzania transportem.

Więcej informacji na stronie: http://www.tst-conference.org/