Wydział Nawigacyjny

W dniach 19-23 lutego 2018 r. odbyło się w Londynie piąte posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR).

W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM.

Komitet NCSR zajmuje się pracami dotyczącymi rezolucji, okólników i wytycznych dla systemów i urządzeń nawigacyjnych, GMDSS, SAR oraz zatwierdzaniem tras żeglugowych, systemów rozgraniczenia ruchu (TSS), systemów meldunkowych, akwenów zabronionych dla żeglugi, obszarów wzmożonej czujności.

Tematyka piątej sesji NCSR obejmowała:
 1. ustanowienie nowych tras żeglugowych u wybrzeża Ghany, w Cieśninie Kattegat, w Ciesninie Torres, na Morzu Beringa,
 2. aktualizacje systemu LRIT,
 3. zastosowanie i opracowanie standardów systemu nawigacji satelitarnej IRNSS,
 4. opracowanie wytycznych dla zharmonizowanego zobrazowania informacji nawigacyjnej odbieranej przez urządzenia komunikacyjne,
 5. opracowanie wytycznych trybu S-Mode urządzeń radarowych i ECDIS,
 6. opracowanie wytycznych dotyczących definicji i harmonizacji formatu i struktury cyfrowych usług morskich (Maritime Services, MSP),
 7. aktualizację GMDSS Master Plan,
 8. prace związane z wdrożeniem Kodeksu Polarnego,
 9. zastąpienie radar SART przez AIS SART,
 10. ocenę systemu Inmarsat w ramach GMDSS,
 11. uznanie systemów Inmarsat FleetBroadband oraz Iridium jako dostawców usług GMDSS,
 12. status programu Cospas-Sarsat,
 13. prezentację usługi SafetyNET II,
 14. aktualizację rezolucji A.810(19) dotyczącą wprowadzenia systemu Cospas-Sartsat MEOSAR,
 15. zasady identyfikacji AIS EPIRB,
 16. globalny plan poszukiwania i ratownictwa,
 17. harmonizację morskich i lotniczych procedur SAR,
 18. aktualizację planu wdrażania e-nawigacji,
 19. przeprowadzania aktualizacji systemu ECDIS,
 20. prowadzenie operacji SAR na obszarach morskich należących do okupowanej przez Federacje Rosyjską Autonomicznej Republiki Krymu.

Profesor Zalewski uczestniczył w pracach grupy roboczej ds. nawigacji w ramach punktów 4), 5), 6), 18).Delegacja polska podczas obrad plenarnych Podkomitetu IMO NCSRDelegacja polska podczas prac w grupie roboczejProfesor Paweł Zalewski przed siedzibą IMO w Londynie