Wydział Nawigacyjny

W dniach 22-26 stycznia 2018 r. odbyło się w Londynie pierwsze w tym roku posiedzenie technicznego podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) – piąta sesja Podkomitetu ds. projektowania i konstrukcji statku (SDC 5). W skład polskiej delegacji (oprócz stałego przedstawiciela Polski w IMO) weszli dwaj pracownicy akademii morskich: dr inż. Zbigniew Szozda z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie i dr inż. Przemysław Krata z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Uczestniczyli oni w posiedzeniach grup roboczych i redakcyjnych oraz w obradach plenarnych. Dla dra inż. Zbigniewa Szozdy jest to już 20 rok aktywnego uczestnictwa w obradach różnych organów IMO (podkomitety SLF, SDC, Komitet Bezpieczeństwa na Morzu, Zgromadzenie Ogólne i posiedzenie Rady IMO). Należy odnotować jego szczególny wkład w prace nieistniejącego już po reorganizacji struktury IMO w 2013 roku Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych  i bezpieczeństwa statków rybackich (SLF). W latach 2006-2009 był jego wiceprzewodniczącym, a w latach 2010-2012 przewodniczącym. W tamtym czasie Podkomitet SLF przygotował wiele istotnych aktów prawnych i zaleceń podnoszących bezpieczeństwo życia na morzu w kontekście konstrukcji i stateczności statków. W dotychczasowej, prawie 60-cio letniej działalności IMO, tylko trzech Polaków przewodniczyło obradom organów IMO.

Na piąte posiedzenie Podkomitetu SDC Polska przygotowała jeden dokument w ramach tematu „kryteria stateczności statku drugiej generacji”. Autorami dokumentu są dwaj pracownicy naukowo-dydaktyczni z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Najważniejszy dla Polski temat pracy Podkomitetu SDC, który w trakcie styczniowego posiedzenia w Londynie został zakończony i który będzie w przyszłości skutkował koniecznością dostosowania działalności polskich armatorów eksploatujących promy pasażerskie do nowych wymagań, to „Computerized stability support for the master in case of flooding for existing passenger ships” – komputerowe wspomaganie kapitana w zakresie stateczności w przypadku zatopienia przedziału na statku pasażerskim. Podkomitet przygotował odpowiednią rezolucję IMO wraz z załącznikiem określającym wymagania w tym zakresie stawiane istniejącym statkom pasażerskim (zbudowanym przed 1 stycznia 2014 r.). Datę wejścia wymagań w życie określi Komitet Bezpieczeństwa na Morzu, prawdopodobnie na swoim posiedzeniu w maju 2018 r.

 Na zdjęciu delegacja Polski na SDC 5: (od lewej): Wacław Bielawski – Stały Przedstawiciel Polski w IMO oraz delegaci - Zbigniew Szozda i Przemysław Krata.