Wydział Nawigacyjny

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM  Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI , do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone w ubiegłym roku. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014. Wielkim sukcesem, jest fakt, że nasz kwartalnik z liczbą 727 dokumentów znajduje się na 3-cim miejscu w rankingu “Top 25 polskich czasopism zaindeksowanych w bazie ESCI ze względu na liczbę dokumentów”, który został przedstawiony  w materiałach z listopadowego szkolenia prowadzonego przez firmę Claritive Analytics – właściciela platformy Web of ScienceTM. Oprócz wysokiej i wciąż poprawiającej się jakości wydawanego kwartalnika, sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim odpowiedniej strukturze danych i mechanizmom zaimplementowanym w repozytorium artykułów  naukowych czasopisma internetowego opracowanym przez Akademię Morską w Szczecinie w 2015 roku.

Ranking Top 25 polskich czasopism zaindeksowanych w bazie ESCI ze względu na liczbę dokumentów (źródło: Kapczynski M., Emerging Sources Citation Index Backfile.
Expanding the depth of your research. Claritive Analytics, 29.11.2017, s. 29)

Przy okazji warto wspomnieć, iż należąca do Web of ScienceTM Core Collection ESCI Backfile stanowi dodatkowe źródło informacji, z którego naukowcy mogą korzystać w celu wykazania jak najwyższego dorobku naukowego. Dotyczy to przede wszystkim obowiązujących obecnie zasad oceny pracowników naukowych w postępowaniach awansowych o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Według informacji uzyskanej od Claritive Analytics, w ESCI Backfile (2005–2014) znajduje się 246 dokumentów afiliujących Akademię Morską w Szczecinie.