Wydział Mechaniczny
  Wyjazdy studentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie

  

   W dniu 26.11.2009 r. Rada Naukowa IPPT PAN (Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) otworzyła przewód doktorski dla pracownika naszego wydziału Pana mgr inż. Zygmunta Raunmiagiego.
 

 
  
   Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie przeprowadza dodatkowy nabór na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2009/2010 (semestr zimowy), na kierunkach:
- Mechatronika
- Mechanika i Budowa Maszyn.