Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie - dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM zaprasza studentów na absolutorium rocznika 2014/2015, które odbędzie się w dniu 10.07.2018 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Sali Senatu AM.

Szkolenie pt. „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 8 czerwca (piątek) w godz.: 10:30-11:30.
Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Trzeci i ostatni nabór potrwa dwa tygodnie – od 28 maja do 11 czerwca godz.: 10:00.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 14 maja ogłosiła konkurs na projekty w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 9 maja (środa) w godz.: 10:30-11:30.