Wydział Mechaniczny

15 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w programie sektorowym INNOship dla branży stoczniowej na realizację projektów obejmujących B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Dnia 9 kwietnia 2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Skarbek-Żabkin pt. „Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym”.

CTTM zaprasza pracowników AM na kolejne szkolenie dotyczące tworzenia innowacji pt. Bionika, biomimetyka, biomimikra – wynalazczość inspirowana naturą, które odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) w godz.: 09:00-14:00 w Sali Senatu.

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla przedsiębiorstw z Zachodniopomorskiego na tzw. „małe bony na innowacje”  współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, poddziałanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R.

Dnia 12 marca 2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Prill pt. „Efektywność energetyczna jednostki specjalistycznej na przykładzie statku badawczo – szkolnego”.