Wydział Mechaniczny

Termin sesji zjazdowej dla studentów niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego AM w roku akademickim 2009/2010. 

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia odbywają zjazd w terminie:
01.03.2010r. - 18.05.2010r.


Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia odbywają zjazd w terminie:
25.01.2010r. - 10.04.2010r.