Wydział Mechaniczny

Skład Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w kadencji 2012-2016

Rok akademicki 2014/2015
1. Protokół nr 1-15 z dnia 12.05.2015 r.

Rok akademicki 2015/2016
1. Protokół nr 1-16 z dnia 26.02.2016 r.
2. Harmonogram pracy na rok akademicki 2015-2016 (załącznik nr 1 do protokołu nr 1-16)
3. Sprawozdanie z działalności Kolegium w roku akademickim 2014-2015 (załącznik nr 2 do protokołu nr 1-16)
4. Protokół nr 2-16 z dnia 05.05.2016 r.
5. Studencka i nauczycielska ankieta oceny jakości zajęć (załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu nr 2-16)
6. Analiza monitoringu karier absolwentów rocznika 2014 (załącznik nr 3 do protokołu nr 2-16)

Skład Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w kadencji 2016-2020


Rok akademicki 2016/2017
1. Harmonogram pracy na rok akademicki 2016-2017
2. Analiza jakości zajęć prowadzonych w roku akademickim 2015-2016
3. Analiza struktury ocen na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika w roku akademickim 2015-2016
4. Protokół nr 1-16-17 z dnia 18.11.16
5. Sprawozdanie z działalności kolegium w roku akademickim 2015-16
6. Protokół nr 2-16-17 z dnia 09.12.16
7. Protokół nr 3-16-17 z dnia 25.04.17
8. Analiza stanu i struktury studentów Wydziału Mechanicznego po zimowym semestrze roku akademickiego 2016/17
9. Wnioski z raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Mechatronika
10. Wnioski z raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Mechanika i budowa maszyn

Rok akademicki 2017/2018
1. Harmonogram pracy na rok akademicki 2017-2018
2. Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2016 - 2017
3. Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

Rok akademicki 2018/2019
1. Ocena jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2017 - 2018
2. Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 (do maja 2019)