Wydział Mechaniczny

www.zimo.am.szczecin.pl
Instytut Podstawowych Nauk Technicznych posiada duży potencjał naukowy (w postaci wysoko wykwalifikowanych pracowników), mający ścisłe powiązania z rozwijającym się przemysłem nie tylko regionu, ale i kraju. Posiadana wiedza praktyczna oraz bogato wyposażone laboratoria pozwalają utrzymać ciągły kontakt zarówno z przemysłem związanym bezpośrednio z gospodarką morską, jak również typowo lądowymi przedsiębiorstwami. Prowadzona jest szeroko rozwinięta współpraca zarówno z placówkami naukowymi w Polsce jak i za granicą.