Wydział Mechaniczny


Uwaga studenci.

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk informuje, że na skutek zmiany wymagań, zawartych w Rozporządzeniu MGMiŻŚ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, a dotyczących realizacji "połączonego szkolenia umiejętności warsztatowych i praktyki pływania", Urząd Morski do wydania dyplomów oficerskich wymaga posiadania przez ubiegające się osoby praktyki lądowej.

Wymaganie to dotyczy zarówno dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, jak i dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.

Zwraca się zatem uwagę studentom oraz absolwentom Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie, którzy w przebiegu dotychczasowej praktyki nie odbywali praktyk lądowych, by w okresie realizacji praktyk nadzorowanych, niezbędnych do wydania dyplomu zadbali również o realizację praktyk lądowych obejmujących:
  • budowę, naprawę lub obsługę maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, na stacjonarnych platformach morskich lub na statkach bez własnego napędu (w przypadku dyplomu oficera mechanika wachtowego),
  • budowę, naprawę lub obsługę okrętowych maszyn i urządzeń elektrycznych w stoczniach, zakładach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, na stacjonarnych platformach morskich lub na statkach bez własnego napędu (w przypadku dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego),
po uprzednim uzgodnieniu miejsca realizacji praktyki i jej programu z jednostką nadzorującą.