Wydział Mechaniczny


Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. zostało opublikowane zauktualizowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

W ww. Rozporządzeniu zmianie uległy wymagania niezbędne do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.

Uprasza się studentów by zwracali szczególną uwagę na zapisy dokonywane w kontraktach oraz książeczkach żeglarskich, które muszą zapewnić możliwość potwierdzenia realizacji praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej.

Treść wymagań w dotychczasowym brzmieniu, zawarta w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. 2017 poz. 167):
[...]
§ 51. 1. Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej i świadectwa ratownika oraz:
  1. ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, albo...
Wymagania aktualne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowejz dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. 2018 poz. 802):
[...]
§ 54.  1. Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, dowodzenia siłownią okrętową, indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, świadectwa ratownika oraz:
  1. ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B lub nauki w MJE typu C kształcących na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12-miesięcznego połączonego szkolenia umiejętności warsztatowych i praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, w tym co najmniej 6 miesięcy nadzorowanej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez MJE zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej w żegludze międzynarodowej albo...
[...]
§ 111. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia...