Wydział Mechaniczny

 
 
Aktualne wytyczne dotyczące pisania i edycji pracy dyplomowej

 

Szablon pracy dyplomowej

Szablon pracy dyplomowej

Wzór naklejki na kopertę płyty CD

Wzór naklejki na kopertę płyty CD

 
 
Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej

na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

  plik w formacie doc      plik w formacie pdf