Wydział Mechaniczny

Opłata roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach wynosi:
  • Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych
  • Mechatronika - 2950,00 złotych
Opłata roczna za studia niestacjonarne drugiego stopnia wynosi w roku akademickim 2017/2018 na kierunku wynosi:
  • Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych