Wydział Mechaniczny

  • Studia I stopnia 20.01.2020 – 28.03.2020
  • Studia II stopnia 16.03.2020 – 30.05.2020

Opłata roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach wynosi:

  • Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych

Opłata roczna za studia niestacjonarne drugiego stopnia wynosi w roku akademickim 2019/2020 na kierunku wynosi:

  • Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych