Wydział Mechaniczny

 • I Mibm C01 mgr Konrad Marosek
 • I Mibm C02 mgr inż. Marcin Matuszak
 • I MT mgr inż. Konrad Ćwirko
 • II ESO C01 dr inż. Jan Monieta
 • II ESO C02 dr inż. Agnieszka Kalbarczyk-Jedynak
 • II DiRMiUO mgr Marcin Krogulec
 • II MT dr inż. Jarosław Duda
 • III ESO C01 dr inż. Andrzej Jakubowski
 • III ESO C02 dr inż. Ewelina Złoczowska
 • III DiRMiUO mgr inż. Ryszard Żełudziewicz
 • III MT mgr inż. Andrzej Dreas
 • IV ESO C01 mgr Agata Kowalska
 • IV ESO C02 dr Magdalena Ślączka-Wilk
 • IV ESO C03 mgr inż. Radosław Gordon
 • IV DiRMiUO dr inż. Mariusz Sosnowski
 • IV MT mgr inż. Marek Staude
Kierownik dziekanatu
mgr Grażyna Hajder - tel.: 91 480-95-12

Sprawy studiów stacjonarnych
Ewa Kawecka - tel.: 91 480-95-94
mgr inż. Dorota Stochła - tel.: 91 480-95-13

Sprawy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
mgr Magdalena Cuper- tel.: 91 480-93-80