Wydział Mechaniczny

   Na konferencji  „Symulacja 2010” zorganizowanej w dniach 25-26 marca w Sulejowie przez firmę  MESco  z Tarnowskich Gór,  referat  autorów Bolesława Kużniewskiego i  i  Zenona Grządziela :  „Badania doświadczalne i symulacja komputerowa obciążeń działających  na urządzenie tłumiące fale morskie”, został wyróżniony i będzie opublikowany w miesięczniku MECHANIK.
 
 

   W dniu 25 lutego 2010 (czwartek) Przewodniczący Komisji Szczecińskiej Eksploatacji Portów Morskich i Obiektów Oceanotechnicznych PNTTE dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz uczestniczył w Seminarium Naukowym Komisji Motoryzacyjnej PNTTE pt.: „Problemy eksploatacyjne w motoryzacji”, a następnie w poszerzonym zebraniu Zarządu PNTTE. 
 
   W dniu 09.03.2010 roku w sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie  odbyło się seminarium naukowe Wydziału Mechanicznego na temat: „Ochrona brzegów przed falami morskimi”, w którym razem  z licznymi pracownikami Akademii Morskiej uczestniczyli zaproszeni goście: Pan prof. dr hab. inż. dr hc. Krzysztof Marchelek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pan  mgr inż. Antoni Bednarek kierownik  Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki  Okrętowej w Gdańsku.

   Pracownicy Wydziały Mechanicznego prof. Y. Kravtsov i dr J. Chrzanowski uczestniczyli w sesji sprawozdawczej polskiej sekcji Rady Asocjacji Euroatom, która odbyła się w dniach 15 - 16 marca 2010 roku w Warszawie.
 
   W dniach 4-5 marca dr Bohdan Bieg z Zakładu Fizyki uczestniczył w seminarium naukowym w Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) Teilinstitut Greifswald, z którym to ośrodkiem nasza uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy naukowej. Celem tego seminarium było omówienie bieżących problemów  związanych z polarymetryczną diagnostyką plazmy, projektowaną dla powstającego w tym ośrodku naukowym reaktora termonuklearnego - stellaratora Wendelstein7-X (W7-X).