Wydział Mechaniczny

Dnia 04.07.2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Laskowskiego pt. „Analiza ważności elementów silników okrętowych z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń”.

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof.AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Laskowskiego
„Analiza ważności elementów silników okrętowych z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń”,
która odbędzie się w dniu 04 lipca 2019 roku o godz. 1000
w Sali Senatu, ul. Wały Chrobrego 1-2, Szczecin.

Szkolenie zatytułowane jest: „Zarządzanie w Akademii Morskiej projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych”. 

CTTM zaprasza pracowników AM na szkolenie dotyczące możliwości i funkcji specjalistycznej bazy danych pn. Patent Inspiration.