Wydział Mechaniczny

To już ostatnia szansa by zgłosić się na wymianę ERASMUS+ na studia w roku akademickim 2019/2020! Jeszcze tylko przez  dwa tygodnie można się zgłaszać na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnim - termin zgłoszeń upływa 18.10.2019*.

Wyjedź na studia do zagranicznej Uczelni Partnerskiej**, podnieś swoje umiejętności językowe, poznaj studentów z całego świata, poznaj nowe kultury.  Dowiedz się więcej o trwającej rekrutacji i nie zapomnij się zgłosić! Chcesz wiedzieć więcej nt. wyjazdów w ramach programu ERASMUS+? Poznaj relacje studentów, którzy uczestniczyli w wymianie w ostatnich latach. Odwiedź też stronę internetową programu www.erasmusplus.am.szczecin.pl

Ważne: W tym naborze mogą wziąć udział studenci którzy ukończyli już I rok studiów inżynierskich. Studentów I roku zapraszamy do naboru, który rozpocznie się w styczniu.
*Uwaga zgłoszenia na wyjazdy do nowego partnera -  University of Split przyjmujemy tylko do 10.10.2019.
** Uwaga – nabór dotyczy tylko części Uczelni Partnerskich, na pozostałe miejsca zostały wyczerpane w I naborze.

Oprócz samej możliwości wyjazdu program ERASMUS+ daje studentom stypendia, które umożliwiają sfinansowanie kosztów pobytu, zakwaterowania czy podróży. Obecnie przyznawane są dwa rodzaje stypendiów – stypendia PO WER dla studentów niepełnosprawnych lub takich, którym przyznano stypendia socjalne oraz standardowe stypendia programu ERASMUS+ dla pozostałych studentów.